Onderzoekspaper Ba3

Gedetailleerde informatie omtrent de Onderzoekspaper van BA3 wordt meegedeeld tijdens het Seminarie Spaanse Letterkunde dat gedoceerd wordt in het 2de semester.

Hier vind je al een lijst met mogelijke thema's voor het academiejaar 2014-15.

Aan de studenten die een onderzoekstaak willen maken over Spaanstalige letterkunde wordt gevraagd zich al in het eerste semester in te schrijven op Minerva voor het vak 'Seminarie Spaanse Letterkunde'.