Bieke Willem

   Postdoctoraal onderzoeker BOF

   https://research.flw.ugent.be/nl/bieke.willem

   bieke.willem@ugent.be

   Tel.: +32 9 264 40 64

   bureau: Blandijn 110.025 (1ste verdieping)

   Blandijnberg 2, B-9000 Gent

   El espacio narrativo en la novela chilena postdictatorial. Casas habitadas. Leiden/Boston: BRILL, 2016.

Opleiding

 • 13 mei 2014: verdediging doctoraal proefschrift: Casas habitadas. La representación del espacio narrativo en la novela chilena postdictatorial.
 • 2013: studieverblijf aan de Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile
 • 2010: studieverblijf aan de Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile
 • 2008-2014: Doctoraat in Hispano-Amerikaanse letterkunde, Universiteit Gent
  onderwerp proefschrift: De literaire representatie van de ruimtelijkheid in het hedendaagse Chileense proza. (promotor: prof.dr. Ilse Logie)
 • 2004-2008: Taal en Letterkunde Frans- Spaans, Universiteit Gent
  titel masterproef: La literatura y el mal, el caso de 2666 de Roberto Bolaño
  titel bachelortaak: La violencia en Nocturno de Chile de Roberto Bolaño
 • 2007: Erasmusverblijf aan de Universidad de Sevilla, Spanje

 

Onderzoek

Beschrijving postdocproject (2014-2017): Behind the scenes? The paradoxes of representing intimacy in contemporary autofiction in Chile and Argentina.

The project examines two important tendencies in contemporary literature in Chile and Argentina in relationship to one another: intimacy and autofiction. Autofiction, which refers to first-person narratives that mix reality and fiction, has become popular in Latin-American literature during the last decade, and has been the subject of several studies. It has only been tangentially related to the representation of intimacy. The project aims to examine how intimacy is represented in contemporary autofiction, and to explain its functions in the specific political context of the two countries. Representing intimacy is paradoxical, because it involves bringing outside what is supposed to be related to the interior. In order to examine how the Chilean and Argentinean writers deal with this paradox, I will focus on the role of the ellipsis. This figure will be understood as a significative omission in the narrative structure of the text. The ellipsis is connected with the shortness of the texts included in the corpus. Moreover, the process of ‘gapping’ (Iser), of interpreting the ellipses, engages the reader, and can establish a close, almost ‘intimate’ relationship between him or her and the first-person narrator. In contrast with most studies on autofiction, which focus on the identification and dissociation of the author and the narrator, I will draw attention to the relationship between the reader and the narrator of autofiction.

Beschrijving doctoraat (2008-2014): Casas habitadas. La representación del espacio narrativo en la novela chilena postdictatorial.

In haar doctoraatsthesis bestudeert Bieke Willem de voorstelling van de stedelijke ruimte in het hedendaagse Chileense proza. Ze beschouwt de ruimte niet enkel als achtergrond, maar als een mogelijk instrument om literatuur te analyseren. De manier waarop de mens zich tot de ruimte verhoudt kan immers iets zeggen over zijn wereldbeeld. De doctoraatsthesis focust vooral op de dichotomie publieke ruimte vs. private ruimte, in een gevarieerd corpus van voornamelijk postdictatoriale romans: Nocturno de Chile van Roberto Bolaño, El palacio de la risa van Germán Marín, 10 de julio Huamachuco van Nona Fernández, Los vigilantes van Diamela Eltit, Camanchaca van Diego Zúñiga en Bonsái, La vida privada de los árboles en Formas de volver a casa van Alejandro Zambra. Nostalgie en melancholie zijn twee hoofdthemas die het mogelijk maken om de denkbeelden die zich vormen rond bepaalde ruimten zoals de straat en het huis te verbinden met literaire procedés, zoals de allegorie en de metafoor.

En su tesis doctoral Bieke Willem estudia la representación del espacio urbano en la narrativa chilena contemporánea. Considera el espacio no como mero escenario literario, sino como posible herramienta de análisis, visto que la manera en que el hombre se relaciona con el espacio puede vehicular una visión del mundo. Se centra sobre todo en la dicotomía espacio público – espacio privado en un corpus variado, predominantemente postdicatorial: Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, El palacio de la risa de Germán Marín, 10 de julio Huamachuco de Nona Fernández, Los vigilantes de Diamela Eltit, Camanchaca de Diego Zúñiga y Bonsái, La vida privada de los árboles y Formas de volver a casa de Alejandro Zambra. El tema de la nostalgia y la melancolía le permite vincular los imaginarios que se cristalizan alrededor de ciertos espacios como la casa y la calle, con procedimientos propiamente literarios, como la alegoría y la metáfora.

Bieke Willem prepares a PhD on the representation of urban space in contemporary Chilean literature. She focuses in particular on the dichotomy public space vs. private space in a mainly postdictatorial corpus: Nocturno de Chile by Roberto Bolaño, El palacio de la risa by Germán Marín, 10 de Julio Huamachuco by Nona Fernández, Los vigilantes by Diamela Eltit, Camanchaca by Diego Zúñiga, and Bonsái, La vida privada de los árboles and Formas de volver a casa by Alejandro Zambra. The concepts of melancholy and nostalgia make it possible to link the images bound to certain spaces like the street or the house with literary techniques, such as allegory and metaphor.

 

interesses

 • Chileense literatuur
 • hedendaagse literatuur
 • de literaire voorstelling van ruimtelijkheid
 • ruimtelijkheid en herinnering
 • stadsbeelden in hedendaagse Latijns-Amerikaanse literatuur
 • literatuur en maatschappij
 • literatuur en emotie
 • autofictie
 • alledaagsheid in literatuur
 • landschap in fantastische literatuur en film

 Bibliografie

Zie Academische bibliografie UGent

Onderwijs

 • BA1 Spaanse Taalvaardigheid I (medelesgever tot 2014)
 • BA1 Spaanse Taalvaardigheid II (medelesgever tot 2014)
 • BA1 Europese Talen in contact (medelesgever 2013)
 • BA3 Onderzoeksseminarie bachelorscriptie
 • Master Bijzondere vraagstukken uit de Spaanstalige Letterkunde: hedendaagse periode

 

 

 

De opleiding  ‘Taal- en Letterkunde: twee talen’

 

Studenten ‘Taal– en Letterkunde’ aan de Universiteit Gent kiezen twee talen uit een aanbod van negen:

 

Duits

Frans

Engels

Nederlands

Grieks

Latijn 

-

-

-

Italiaans

-

-

-

-

Spaans

-

-

-

-

Zweeds

De uurroosters worden zo opgesteld dat je de twee talen die je hebt gekozen uit twee verschillende kolommen zonder enig probleem kan combineren. Je kan de combinaties uitproberen op de portaalsite voor studiekiezers (http://www.opleidingen.UGent.be/).

 

De opleiding zelf

 

De opleiding tot Bachelor in de ‘Taal- en Letterkunde: twee talen’ wordt georganiseerd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en duurt drie jaar. Na het behalen van dit diploma heb je rechtstreeks toegang tot diverse Master-programma’s.

 

De doelstellingen van deze bachelor-opleiding zijn dat studenten:

·         een grondige kennis verwerven van twee talen

·         vertrouwd zijn met de culturele achtergrond van deze talen en taalgebieden

·         inzicht hebben in de structuur, het gebruik en de geschiedenis van deze talen

·         thuis zijn in de literatuur van deze taalgebieden en in staat zijn (literaire) teksten te analyseren