Onderzoek

Zwaartepunten

 • syntaxis en semantiek van het Spaans
 • argumentstructuren van verschillende werkwoordklassen (psychologische werkwoorden, perceptiewerkwoorden, causatieve werkwoorden, existentiële werkwoorden...)
 • complementtypes (infinitiefconstructies, gerundio, onpersoonlijke constructies...)
 • vergelijkende Romaanse taalkunde (Frans, Portugees, Galicisch,...)
 • appositionele constructies
 • syntaxis en pragmatiek van publicitaire teksten
 • ...

 

Doctoraten

Lopend

 • Subject en infinitief in het Portugees en het Spaans (C. Vanderschueren)
 • Infinitief en gerundium in het Galicisch in vergelijking met het Portugees en het Spaans (M. Jansegers)
 • Discursieve betekenissen van globalisering in de Mexicaanse dagbladpers (M. De Smedt)
 • Dialogisme in Franse reclameteksten (S. Rymenams)

Recent voltooid

 • Les localisateurs dans les constructions existielles. Approche comparée en espagnol, en français et en italien (M. Meulleman)
 • Las construcciones apositivas en el discurso periodístico español (A. Vande Casteele)
 • Les verbes de perception visuelle et auditive: différences conceptuelles et répercussiones sémantico-syntaxiques et français et en espagnol (R. Enghels)
 • Aspectos de la sintaxis de los verbos psicológicos en español (H. Vanhoe)