Eugeen Roegiest

 

Bureau: 263
Blandijnberg 2, 9000 Gent

e-mail: Eugeen.Roegiest@UGent.be

Tel.  ++32 9 2644048
Fax  ++32 9 2644176

Spreekuur: na afspraak

 

 

 

Opleiding

Doctoraat Romaanse taalkunde (Spaans)

 

Onderzoek

Interesses

 • Syntaxis van de Romaanse talen, inzonderheid het Spaans, het Portugees en het Roemeens, ten dele in vergelijkend perspectief
 • Nadruk ligt op transitiviteit, objecten, de argumentstructuur van werkwoorden, valenties en relatiestructuren binnen de zin

Publicaties

 

Zie: http://lib.ugent.be/bibliografie/801000191330 

 

Belangrijkste publicaties

  

 • (1980): Les prépositions "a" et "de" en espagnol  contemporain: valeurs contextuelles et signification générale, Gent, Recueil Faculteit Letteren, 368 p
 • (1983): Degrés de fusion dans la construction factitive des langues romanes, in: Verbe et Phrase dans les Langues Romanes, Mélanges offerts à Louis Mourin, Romanica Gandensia, pp. 271-288.
 • (1989): Variation actantielle de l'objet et construction factitive en espagnol. Un problème de  typologie romane, in : U. KLENK, K.H. KÖRNER, W. THUMMEL (eds.)Variatio Linguarum. Papers in Honour to Gustav Ineichen, Stuttgart, Steiner, pp. 227-238.
 • (1991): La redondance fonctionnelle dans la construction factitive, in: Actes du XVIIIe Congrès de linguistique et philologie romanes, Trier. Tübingen, Niemeyer, t. II, p. 559-570.
 • (1996): Accusatif, ergatif et datif en espagnol moderne , in: Romanistik in Geschichte und Gegenwart 2, p. 79-90.
 • (1996): L'objet direct en roumain : variation actantielle, agentivité, topicalité, in:  M. ILIESCU, S. SORA (eds.), Rumänisch: Klassifikation, Sprachcharakteristik, Typologie , Akten des Internationalen Kolloquiums der Südosteuropa-Gesellschaft, Balkan-Archiv, 11, Tübingen, Niemeyer pp. 163-173
 • (1998): Variación del objeto directo español y dinamicidad verbal, in: N. Delbecque & C. De Paepe (eds.) : Estudios en honor de J. De Kock, Symbolae, Leuven, University Press, pp. 469-488.
 • (1999): Objet direct prépositionnel ou objet indirect en espagnol, in: Verbum, XXI, 1999, pp.67-80.
 • (2001): Construction causative française et partition ergative, in : BURIDANT C., KLEIBER G. et PELLAT J.C. (eds.) Par monts et par vaux. Itinéraires linguistiques et grammaticaux. Mélanges M. Riegel, Leuven, Peeters, 2001, pp.337-350
 • (2003): Argument structure of perception verbs and actance variation of the Spanish direct object In Fiorentino G. (ed.): Romance objects. Transitivity in Romance languages, Berlin, Mouton de Gruyter, pp. 299-322.
 • (2006): Vers les sources des langues romanes. Un itinéraire linguistique à travers la Romania, Leuven, Acco.
 • (2007): (in samenwerking met R. Enghels) : Les Pronoms clitiques et la réduction propositonnelle dans les factitifs français et espagnols. In Cuniţă, Alexandra; Lupu, Coman & Tasmowski, Liliane (eds.). Studii de lingivistică şi filologie romanică. Hommages offerts à Sanda Reinheimer Rîpeanu. Bucureşti, Editura universităţii din Bucureşti, pp. 245-258.
 • (ter perse): Aspects de typologie syntaxique dans quelques langues romanes: les séquences des pronoms clitiques.

Projecten

 

Lopende projecten (als promotor):

 • De presentationele en existentiële constructie in de Romaanse talen
 • Adverbiale infinitiefconstructies en subject in het Portugees en het Spaans

Deelname aan colloquia (recent)

 • Zie Publicaties
 • Keynote speaker Internationaal Congres van Romaanse taalkunde en Filologie (CILPR) Innsbruck 2007: 'Aspects de typologie syntaxique dans quelques langues romanes : les séquences des pronoms clitiques'

Organisatie van colloquia (recent)

 

Onderwijs

 • Taalgeschiedenis en typologie van de Romaanse talen (BA 1)
 • Spaanse taalkunde II (BA 2)
 • Spaans taalvaardigheid III (BA 2)
 • Spaanse taalkunde IV ( BA 3)
 • Vergelijkende taalwetenschap van de Romaanse talen (BA 3)
 • Spaanse taalkunde: Bijzondere vraagstukken (MA)
 • Spaanse taalkunde: Het Spaans van Latijns-Amerika (MA)
 • (Inleiding tot de) bedrijfscommunicatie in het Frans (MaNaMa)
 • Bedrijfscommunicatie in het Spaans (MaNAMa)

Begeleiding scripties

 

Bachelor / Master

 • Thema's die verband houden met de syntaxis en lexicologie van het Spaans, het Portugees, eventueel in vergelijkend perspectief

 

Doctoraatsonderzoek (lopend)

 • Presentationeel-existentiële constructies in het Spaans, Frans en Italiaans (M. Meulleman)
 • Adverbiale infinitiefconstructies en subject in het Spaans en het Portugees (C. Vanderschueren)
 • Pragmatische analyse van het semantisch veld "globalisering" (M. Desmedt)
 • Dialogisme in publicitaire teksten (S. Rymenams)

Doctoraat (afgeleverd)

 • Het attribuut in het Frans, Spaans, Italiaans en Roemeens (M. Van Peteghem)
 • Possessiefconstructies in het Frans, Spaans en Portugees (A-M. Spanoghe)
 • Derivationele morfologie in het Portugees
 • Psychologische werkwoorden in het Spaans (H. Vanhoe)
 • Infinitiefconstructie en werkwoorden van perceptie in het Spaans en in het Frans (R. Enghels)
 • Appositie bij humane referenten in het Spaans (A. Vande Casteele)

 

Dienstverlening