Lerarenopleiding Spaans

Op 17 september 2014 om 17.30u wordt er een algemene infovergadering georganiseerd over de Lerarenopleiding. Op 17 september is er om 18.30u een meer specifieke vergadering met stageinfo. Beide vinden plaats in auditorium 2 van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, Gent.

De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) is een academische lerarenopleiding van 60 studiepunten met aandacht voor de vakdidactische eigenheid van de verschillende afstudeerrichtingen.

De lerarenopleidingen in Vlaanderen werden vanaf september 2007 grotendeels vernieuwd. De SLO leidt tot het behalen van het “diploma van leraar”. Vanaf AJ 2013-2014 startte de SLO met een hervormd programma waarin je de twee talen kunt kiezen vermeld op je masterdiploma.

Tot wie richt deze opleiding zich?

Je kan deze opleiding aanvatten indien je 60 studiepunten in de taal gevolgd hebt, gespreid over bachelor en master: een Master Taal- en Letterkunde, een Master in het Vertalen, een Master in het Tolken of een Master in de Meertalige Communicatie. Als student zonder specifieke talen in de master, vb. Vergelijkende Moderne Letterkunde, kies je de 2 talen uit de bachelor. Je kan ook al een aantal opleidingsonderdelen opnemen na het behalen van een bachelordiploma in het academisch onderwijs.

Het curriculum

De opleiding omvat 60 studiepunten, waarvan 30 sp theoretische en 30 sp praktijkcomponent. Beide componenten zijn in één opleidingsonderdeel verweven. De specifieke lerarenopleiding bestaat uit een algemeen gedeelte (22 sp) en een vakdidactisch gedeelte (34 sp).

De gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor alle specifieke lerarenopleidingen zijn ‘Krachtige leeromgevingen’ (1), ‘De leraar binnen school en maatschappij’ (1), ‘Psychologie van de Adolescentie’ (1) en ‘Klasmanagement en reflectie’ (2).

De opleidingsonderdelen van de vakdidactiek bestaan uit Vakdidactiek taal A (1; 4 sp.) en taal B (1; 4st), waarin zowel de didactiek van de vier vaardigheden als van de grammatica, woordenschat en cultuur aan bod komen, en Vakdidactische Uitdieping taal A (2; 4 sp) en taal B (2, 4sp.). Een belangrijke component van de vakdidactiek is de stage taal A (1 + 2; 9 sp) en taal B (1 + 2; 9st), waarbij je de kans krijgt de opgedane kennis in de praktijk om te zetten en dit in minstens twee verschillende onderwijsvormen. Om je daarop voor te bereiden wordt de observatiestage (24u.) al tijdens het eerste semester georganiseerd, zodat je onmiddellijk kennis kan maken met het werkveld. Ook zal je nog 8 meso-activiteiten moeten uitvoeren.

Het programma is dus zo opgesteld dat je alles in één academiejaar kan afwerken. Aan een aantal opleidingsonderdelen is wel volgtijdelijkheid opgelegd. Zo dient ‘Krachtige leeromgevingen’ gelijktijdig gevolgd met of vooraf te gaan aan ‘Vakdidactiek taal A en taal B’. Ook is er volgtijdelijkheid tussen vakdidactiek en stage.

Tewerkstellingsmogelijkheden

Het diploma ‘Specifieke Lerarenopleiding Spaans + taal B’ geeft je de mogelijkheid om onder andere Spaans te geven zowel in het secundair onderwijs als in het volwassenenonderwijs. Je kan er ook in het hoger onderwijs mee terecht.

Waar en wanneer kan de opleiding gevolgd worden?

De lessen worden georganiseerd door de UGent, faculteit Letteren en Wijsbegeerte, opleiding Taal- en Letterkunde en vangen aan eind september 2014 (eerste les op donderdag 25 september). Inschrijven is mogelijk tot en met 30 september. Aanwezigheid in de eerste les van de vakdidactiek is verplicht.

Verantwoordelijke is Dr. Ilse Logie (titularis, ZAP Spaans UGent). Lesgever en stagebegeleider is Lydia Fernández Pereda.

De algemene vakken worden gegeven op maandag-, dinsdag- en donderdagavond. De lessen vakdidactiek Spaans vinden plaats op donderdagnamiddag van 13 tot 16u. Ze vinden plaats in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent en worden in het Spaans gedoceerd.

Meer informatie vind je op de site van de SLO.